”Over hav og fjell.. avstand ingen hindring”

Dette er presentasjon av et prosjekt som ble gjennomført på Omsorgstjenesten Jadeveien, avd Dalheim i 2010. Bakgrunnen var et ønske fra en pasients pårørende om å prøve audiovisuelle møter for å diskutere problemstillinger rundt pasientens omsorgs- og behandlingstilbud.

Siden den geografiske avstanden gjør det umulig med hyppige besøk er det ofte vanskelig å opprettholde en god kontakt mellom de pårørende og behandlingspersonell. I avdelingen ser man at det også kan være et problem for pasienter og pårørende å opprettholde en god kontakt der den geografiske avstanden er stor. Det er ikke uvanlig at pasienter med demenssykdom har problemer med å konsentrere seg over lengre tid i en telefonsamtale. Man opplever også at de pårørende ikke er godt nok forberedt på sykdomsutviklingen etter lang tids fravær. Avdelingen ønsket derfor å opprette en arena der også pårørende og pasient kunne møte hverandre.

Prosjektet vil bli presentert av spesialsykepleier Torunn Stenhaug. Representanter for de pårørende vil også være tilstede.