Sigurd Sparr


Sigurd Sparr tok sin medisinske embedseksamen ved Universitet i Oslo i 1966. Han ble spesialist i indremedisin I 1977, spesialist i kardiologi i 1978 og spesialist i geriatri i 1987. Han har også vært amanuensis ved Universitet i Trondheim fra 1974-1977 og foreleser ved Universitetet i Tromsø¸ fra 1986. Sparr er leder for Norsk Alzheimer forening, og sitter i styret for den Europeiske Alzheimerorganisasjonen.

Etter at han utdannet seg til spesialist i geriatri, ble han i 1988 valgt inn i Nasjonalforeningens Råd for eldre, der han overtok ledervervet. I 1987 ble han ansatt som sjef ved Geriatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø I Rådet for eldre ivret han for opprettelsen av et eget utvalg for demens. Han ble senere leder for utvalget fram til starten av Nasjonalforeningen Demensforbundet Rådet for demens.

Sigurd Sparr har gjort en betydelig innsats når det gjelder Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Han har vært en sentral foreleser på konferanser, temamøter og kurs, både i Norge og internasjonalt. Han har spredd kunnskap om sykdommen og gitt pårørende viktig informasjon. Blant annet har han vært en pådriver i prosjektet “Samer – demens og pårørendearbeid”. Dette har medført mer åpenhet om demens i de samiske områdene.

Kilde UNN.no 2008

Wenche Frogn Sellæg


Spesialist i geriatri og tidligere politiker, Wenche Frogn Sellæg, er leder av Rådet for demens i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Hun har en unik erfaring, kunnskap og engasjement og er særlig kjent som tidligere miljøvernminister, justisminister og sosialminister.

Wenche Frogn Sellæg var stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag 1985–1993 og nestleder i Høyre i 1988–1990. Hun har dessuten hatt en rekke offentlige og organisatoriske verv. Hun er lege og spesialist i geriatri siden 1992. I mange år arbeidet hun som geriater ved sykehuset i Namsos, og var med å bygge opp tilbudet til personer med demens og deres pårørende i Nord-Trøndelag. Etter at hun ble pensjonist i 2007 tok hun i 2009 mastergrad i kunsthistorie.

Kilde Nasjonalforeningen 2011

Ola Hunderi


Professor i fysikk ved NTNU, Trondheim. Skrevet boka “Vegen inn i skoddeheimen” sammen med sin kone Inger Anne Ree Hunderi.

Boka bygger på bilder malt av Inger Anne Ree Hunderi, som etter tre års uro pga diverse symptomer fikk diagnosen Alzheimer da hun var 55 år gammel. Inger Anne var utdannet fysioterapeut, men hadde i alle år vært en habil amatørkunstner. Gjennom bildene hun malte før og etter at sykdommen ble fastslått får vi et rystende innblikk i hva det innebærer å få en slik diagnose og å måtte leve med en slik sykdom. Les mer på http://www.nordemens.no/?PageID=1617&ItemID=2108

Torunn Stenhaug


Torunn Stenhaug er spesialsykepleier ved avd. Dalheim. Har gjennomført et prosjekt sammen med avd.leder Gerd Pedersen “Videokonferanser med pas med demensdiagnose, deres pårørende og helsepersonell”


Tor Atle Rosness


Tor Atle Rosness er lege, Phd. Han er forsker ved det nasjonale kompetansesenteret Aldring og helse. Han deltok i prosjektet ”Yngre personer med demens”(2009- 2011) og han var leder i delprosjekt 4: Familier som rammes av demens før 65 års alder.

Tor Atle Rosness er også overlege på Villa Enerhaugen sykehjem i Oslo