Et langsomt farvel
Sandvig, Helene (2018)

Hukommelsesstimulerende terapi

Jeg er minnene mine

Den gode spørretimen: en annerledes quizbok

Haugene, Mona (2018):

Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling

Knut Engedal og Per Kristian Haugen (red.) (2018)

Jeg er minnene mine

Øvereng, Allan (2017)

Husker du da-? : Minner fra 1950- og 60-tallet
Nordström, Bengt-Ole (2017)

Yngre personer med kognitiv svikt og demens : årsaker og utredning : håndbok
Brækhus, Anne (2016)

Yngre personer med demens (2017)

Brækhus, Anne (medarbeider)
Johannessen, Aud (redaktør)

Demensboka : lærebok for pleie- og omsorgspersonell (2016)

Nøklene (2017)
Haaland, Sigrid

Myskja, Audun (2013): Men hjertet mitt har ikke demens

En ubuden gjest
fra diagnose til institusjon : oppfølging av yngre personer med demens og deres pårørende Horndalsveen, Peter (2016)

Mot – håp – tålmodighet
yngre personer med demens og betydningen av hjelpemidler til kognitiv støtte i hverdagen Holthe, Torhild (2015)

Demens før 65 år
fakta, utfordringer og anbefalinger : utviklingsprogram om yngre personer med demens : demensplan 2015 : rapport Haugen, Per Kristian (2012)

En bok om demens
Husk meg når jeg glemmer Engedal, Knut (2016)

Se hvem jeg er!
Personsentrert omsorg ved demens Rokstad, Anne Marie Mork (2014)

Demensguiden
3. utgave Solheim, Kirsti (2015):

Bedre hverdag for personer med demens (2012)
Redaktør: Anne Marie Mork Rokstad Aldring og helse

Henningstad, Siv (2013): Demens – Den nye folkesykdommen

Att möta personer med demens Edberg, Ann-Karin (red) (2014)

ONE SIZE passer ikke alle! Gausdal, Margit - Behov for skreddersydde tilbud til yngre personer med demens og pårørende Aldring og helse

Rosness, Tor Atle (2014): Tidstyven – hva det vil si å få demens i ung alder
Aldring og helse

Den anden frekvens inspiration for pårørende

Kramer, Hilde (2014): Minner i bilder: bildebok for personer med demens Aldring og helse

Kitwood, Tom (2010): En revurdering af demens

Verity, Jane (2009): Genantænd livsgnisten hos mennesker med demens

Fröling, Kristina (2009): Ett minne för livet
- Boken om Alzheimer sjukdom

Teknologi og demens i Norden Hvordan bruker personer med demens tekniske hjelpemidler

Tretteteig, Signe (2008): «En helt annen verden….»

Tjøstheim, Borgny (2008): Demens og familieliv
Respekt som virkemiddel for handling og behandling

Strandli, Ellen H. Aarø (2007): Den beste dagen på mange år…….

Andersen, Astrid E. og Holthe, Torhild (2007): Boligguiden
Boenheter for personer med demens. Planlegging og fysisk utforming

Ridder, Hanne Mette (2005): Musik & Demens
Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte

Jakobsen, Rita (2011): Pårørende til personer med demens –
om å forstå, involvere og støtte

Hauger, Brit (2009): Over terskelen- Arbeidslag i hjemmetjenesten, ambulerende tilbud

Berentsen, Vigdis Drivdal (2008): Demensboka: lærebok for pleie- og omsorgspersonell

Å leve med demens – Erfaringsbasert utvikling av tilbud (2008)

Berentsen, Vigdis Drivdal (2007): Sansehager for personer med demens

Rokstad, Anne Marie Mork (2006): ”Jeg vil ikke bli behandlet som en unge”

Ingebretsen, Reidun (2006): Flytting til institusjon – Demens i parforhold


En dag og en reise

dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
Reinaas, Rune Aarbø (2015)


Bjørge, Torhild (2004): Friminutt for pårørende – Avlastning for pårørende med hjemmeboende personer med demens

Nordtug, Bente (2003): Den langsomme sorgen – Psykiske reaksjoner hos ektefeller til personer som utvikler Alzheimer sykdom

Alver, Ingrid (2002): Med felles hukommelse – Samliv og aldersdemens

Forglem meg ei : historier om demens

Fredriksen, Elin Marie (2018)

Demensomsorgens ABC (2009)
Perm 1: 11 temaer innen demensomsorg - studiehefter

Demensomsorgens ABC (2009)
Perm 2: 12 temaer innen demensomsorg - studiehefter