Program Demensdagene i Tromsø 2019.
Årets tema: “Å leve med demenssykdom – en verdig og aktiv hverdag”.

En rød tråd på Demensdagene 2019 er mulighetsrommet og å leve med demens både for den som har fått diagnosen, men også for pårørende og nærstående. Demens er en sykdom som rammer hele familien.


Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2 - Kl. 19.00 til 21.00


Offisiell åpning av Demensdagene i Tromsø v/varaordfører Jarle Aarbakke

Kunstnerisk innslag v/ Anne Nymo Trulsen

«Pappas demens og alt vi ikke snakket om» v/Helene Sandvig – «Helene sjekker inn»
Helene Sandvig er forfatter og hun har lang erfaring som helsejournalist. Hun er kjent fra NRK-serien “Helene sjekker inn”.

Etter at hennes far, Helge Sandvig, døde skrev hun boka “Et langsomt farvel” – årene med pappas demens – tvil, sorg og kjærlighet.

Appell Tromsø demensforening v/Heidi Øines Martinussen

Tromsø Bibliotek og byarkiv, plan 2 - Kl. 19.00 til 20.30


Kunstnerisk innslag v/ Helge Stangnes

«Har alle mennesker verdighet?» v/Oscar Tranvåg Førsteamanuensis / postdoktor ved Universitetet i Bergen

Oscar Tranvåg er psykiatrisk sykepleier med lang erfaring innen eldreomsorg og psykisk helsevern.

Han arbeider nå som forsker ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen. Han er opptatt av menneskers verdighet, og har doktorgrad om verdighet hos personer med demens.

«Kunst & demens – et forskningslaboratorium i vekst» v/forskere fra UiTs Artful Dementia Research Lab i samarbeid med performancekunstner Margunn Kilde

Forskerne i laboratoriet bruker ulike kunstformer i utviklingen av samskapende kreative samlinger med forskere, kunstnere, personer som lever med en demenssykdom, partnere og helsepersonell.

Det er samlinger som skaper nye mulighetsrom for alle deltakerne, og som forskerne analyserer for å gi ny kunnskap om hva et verdig og aktivt hverdagsliv med en demenssykdom kan være.
https://uit.no/adlab


Verdensteatret Kl. 21.00

Film i samarbeid med Tromsø Filmklubb

«Firefly Dreams» - Japansk film fra 2001 Introduksjon til filmen v/Dragana Lukic, UiT

Filmen handler om en opprørsk ung jente (Naomi) som sendes fra Tokyo til landsbygda og ender der opp med å se til en eldre slektning (Mrs. Koide) som har Alzheimers sykdom. Gradvis utvikler det seg et nært vennskap mellom de to og Naomi faller til ro.


Teknologirommet på Heracleum kl. 11:00 til kl. 17:00
Åpen dag om velferdsteknologi for personer med demenssykdom v/ Ingebjørg Riise og Elisabeth Kollnes

Velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag. Kom innom Velferdsteknologi-rom på Heracleum bo og velferdssenter for en uformell prat og få presentert utstyr som finnes.

Du vil møte Elisabeth Kolllnes og Ingebjørg Riise. Begge er ansatt i Tromsø kommune, og har mye kunnskap om velferdsteknologi og løsninger som kan være aktuelle ut fra dine behov.

Tromsø bibliotek og byarkiv, Undervisningsrommet, plan 0 - Kl. 16:00 til 17:30

Informasjon om:
Demensvennlig samfunn, Demensvenn, Aktivitetsvenn, Likeperson og Pårørendeskolen ved demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen og Tromsø Demensforening ved Heidi Øines Martinussen

Enkel servering

Tromsø bibliotek og byarkiv, Undervisningsrommet, plan 0 - Kl. 12:00 til 13:30

Informasjon om:
Demensvennlig samfunn, Demensvenn, Aktivitetsvenn, Likeperson og Pårørendeskolen ved demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen og Tromsø Demensforening ved Heidi Øines Martinussen

Enkel servering

Legg igjen en kommentar