Linker

hvem Hvem ser meg
En nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens.
fdag Forskningsdagene
FORSKNINGSDAGENE er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten.
fdag2 Tromsøundersøkelsen
Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Forskningen har gitt oss viktig kunnskap om helse og sykdom og bidrar til bedre pasientbehandling, nasjonalt og internasjonalt.
http://www.utviklingssenter.no/index.php?cat=176092
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/Kognisjon.357878.cms
http://www.nordemens.no/?PageID=6
http://snl.no/Alzheimers_sykdom
http://snl.no/demens
http://www.forskning.no/artikler/2009/februar/209320