Panelsamtale med tema: Den lange veien….

Som en avslutning på Demensdagene 2011 skal vi samle representanter for pårørende, støtteforeninger, hjelpeapparat og politikere rundt spørsmålet om hvordan man i fellesskap kan skape en best mulig tilbud til personer som rammes av demenssykdom og deres pårørende.

Erfaringer tilsier at det ofte oppleves som en lang vei både frem mot en diagnose, men også videre i sykdommens ulike stadier. Dette vil blant annet bli belyst i en egen innledning. Vi ønsker også spørsmål og innspill fra tilhørerne i salen, og målet er å få til en god samtale rundt temaet.

Innleder Laila Lanes. Samtaleleder: Svenn A. Nielsen