Demensdagene

Tromsø 2021
21. – 23. september

Årets tema er «Demensomsorg i Troms i et fremtidsperspektiv»

Hensikten med Demensdagene er å bidra til åpenhet, spredning av kunnskap om demens og tilbud som finnes i kommune/spesialisthelsetjeneste. Personer med demenssykdom, deres pårørende, fagfolk og alle andre interesserte ønskes velkommen.

ALLE ARRANGEMENT ER GRATIS.

Arrangementet er tilrettelagt i samråd med smittevernsmyndighetene i Tromsø kommune og i henhold til gjeldende retningslinjer anbefalt av FHI.
På arrangementene på Tromsø bibliotek og Verdensteateret kan det bli aktuelt med forhåndspåmelding.

Logo