Demensdagene

Demensdagene i Tromsø har helt siden 2011 vært arrangert i forbindelse med den internasjonale Alzheimer dagen 21. september.
Arrangementet har hatt litt ulikt innhold og utforming fra år til år.
Gjennom ulike tema, møteplasser og kulturelle aktiviteter setter vi fokus på demensutfordringer i Tromsø.
Årets arrangement blir i en litt annen form enn tidligere år, og vil videreutvikles i årene framover. (Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør for helse og omsorg)

For detaljer angående programmet se her >>>

Demensdagene i Tromsø 20. – 22. september 2022

Vi anbefaler deg å bruke Tromsø kommunens nettsider for pasienter og pårørende som ønsker hjelp og veiledning om temaet. Se her >>>

Alle kommuner skal ha demenskoordinator eller demenskontakt – spør etter informasjon på sentralbordet i din kommune.
I tillegg til dette har Nasjonalforeningen for folkehelse mye informasjon å by på. Nettsiden finner du her >>>

ALLE ARRANGEMENT ER GRATIS.

Tromsø bibliotek og byarkiv har et rikholdig utvalg av bøker og filmer knyttet til temaet, og de kan være behjelpelig med å skaffe informasjon. Noe av utvalget finner du her >>>

OBS når du trykker på bok- eller filmtitlene kommer du til Tromsø bibliotek sine nettsider og kan reservere boka/ filmen direkte

Logo