Demensdagene

Tromsø 2020
21. – 24. september

Årets tema er «Å leve med demenssykdom – forebygging og tidlig innsats»

En rød tråd på Demensdagene 2020 er mulighetsrommet og å leve med demens både for den som har fått diagnosen, men også for pårørende og nærstående. Demens er en sykdom som rammer hele familien.

ALLE ARRANGEMENT ER GRATIS.

Arrangementet er tilrettelagt i samråd med smittevernsmyndighetene i Tromsø kommune og i henhold til gjeldende retningslinjer anbefalt av FHI

Logo