Demensdagene

Demensdagene i Tromsø har siden 2011 vært arrangert i forbindelse med den internasjonaleAlzheimer dagen 21. september.
Arrangementet har hatt litt ulikt innhold og utforming fra år til år.

Det vil også i 2024 bli et begrenset program. Følgende vil bli gjennomført:

Filmen The Eternal Memory (2023)
vises i regi av Tromsø filmklubb 21.09.24. Mer info kommer. 
Les mer om filmklubben her >>>

Konserter på Sykehjem og dagsenter i regi av Den kulturelle spaserstokken.
Steder og datoer blir annonsert internt.
Les mer om den kulturelle spaserstokken her >>>

Vi anbefaler deg å bruke Tromsø kommunens nettsider for pasienter og pårørende som ønsker hjelp og veiledning om temaet. Se her >>>

Alle kommuner skal ha demenskoordinator eller demenskontakt – spør etter informasjon på sentralbordet i din kommune.
I tillegg til dette har Nasjonalforeningen for folkehelse mye informasjon å by på. Nettsiden finner du her >>>

Tromsø bibliotek og byarkiv har et rikholdig utvalg av bøker og filmer knyttet til temaet, og de kan være behjelpelig med å skaffe informasjon. Noe av utvalget finner du her >>>

OBS når du trykker på bok- eller filmtitlene kommer du til Tromsø bibliotek sine nettsider og kan reservere boka/ filmen direkte

Logo