Om Demensdagene

Målet for Demensdagene i Tromsø er å bidra til åpenhet og å spre kunnskap om demenssykdommene Målgruppe er personer med demenssykdom, deres pårørende, fagfolk og alle andre interesserte

Det vil være fag- og filmprogram på Tromsø bibliotek og Verdensteatret, informasjonsstand på Tromsø bibliotek og kulturarrangement på omsorgsentrene og sykehjemmene

Årets tema er «Å leve med demenssykdom – en verdig og aktiv hverdag»

En rød tråd på Demensdagene 2020 er mulighetsrommet og å leve med demens både for den som har fått diagnosen, men også for pårørende og nærstående. Demens er en sykdom som rammer hele familien.

ALLE ARRANGEMENT ER GRATIS OG UTEN PÅMELDING.

Kontaktpersoner

Bakrunn

Hilde Fryberg Eilertsen
Demenskoordinator

Tlf. 40031810
e-Post

logo

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms og Finnmark (Troms)
https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/troms-og-finnmark-troms