Linker

Bakrunn

Hvem ser meg

En nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens.

Bakrunn

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten.

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år.

Utviklingssenter

Vi er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid med alle kommunene og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter.

Bakrunn

NAV

Arbeids- og velferdsetaten

Bakrunn

Aldring og helse

Forskningsbasert kunnskap, praktiske verktøy og gode løsninger for eldre, pårørende og helse- og omsorgspersonell