Bok og filmomtaler

Nedenfor finner du en oversikt over bøker og filmer om temaet demens, som er tilgjengelige i Tromsø bibliotek og byarkiv. Ved å klikke på bokas/filmens lenke kommer du inn på Tromsø bibliotek og byarkiv sin bestillingsportal.

Biografisk litteratur

Faglitteratur

Bakrunn

Barnelitteratur

Skjønnlitteratur

Film - DVD